Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

3485 57c1 420
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaIriss Iriss

June 08 2017

onesecret
onesecret
4512 a69d 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss

February 28 2017

onesecret

Życie jest zabawne, prawda? Kiedy już myślisz, że wszystko sobie poukładałeś, kiedy zaczynasz snuć plany i cieszyć się tym, że nareszcie wiesz, w którym kierunku zmierzasz, ścieżki stają się kręte, drogowskazy znikają, wiatr zaczyna wiać we wszystkie strony świata, północ staje się południem, wschód zachodem i kompletnie się gubisz. Tak łatwo jest się zgubić.

— Cecelia Ahern
Reposted fromnaturalginger naturalginger viazmilosci zmilosci
onesecret
6997 4e60 420
Reposted fromfelicka felicka viawrite-url-here write-url-here

June 30 2015

onesecret
9737 9c8b 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa
onesecret
8884 7eda 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapsychocukier psychocukier

June 23 2015

onesecret
1314 4639 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viameriel meriel

June 18 2015

onesecret
9421 9e3f 420
6549 3a4c 420
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaunnamedporn unnamedporn
onesecret
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakingswayy kingswayy
5745 9048 420

Bałtyk

Reposted fromel-kaktus el-kaktus viablablablabla blablablabla

June 11 2015

onesecret
3840 d802 420
Reposted fromonlywhite onlywhite viawrazliwa wrazliwa

June 09 2015

onesecret
2481 606c 420
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viawrazliwa wrazliwa
onesecret
8490 75c3 420
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viaRedPenny RedPenny
7440 8f4e 420
Reposted fromtwice twice viatoniewszystko toniewszystko
onesecret
8828 8d66 420
Reposted fromfuckblack fuckblack

June 07 2015

onesecret
2383 6d74 420
Reposted fromannnabellle annnabellle viauhuhu uhuhu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl