Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

onesecret
1589 f8d1 420
Reposted fromnyaako nyaako viawrazliwa wrazliwa
onesecret
4283 29d5 420
Reposted fromretaliate retaliate viatwice twice
7239 c3bd 420
Reposted fromtwice twice viaredshadow redshadow

June 03 2015

3015 b29a 420
Reposted fromkattrina kattrina viatwarze twarze

May 31 2015

6437 7ce1 420
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaflyleaf flyleaf
onesecret
2847 6ea7 420
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viawrazliwa wrazliwa
onesecret
7771 48d0 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viatwarze twarze

May 25 2015

onesecret
9291 4b12 420
1644 2234 420
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viatwarze twarze
onesecret
Jeśli są rzeczy, których nie chcesz robić, to po prostu ich nie rób. Nie przekonuj się i nie zmuszaj, nie żyj dla innych, żyj dla siebie.
— Jacek Piekara
Reposted frombeatkazz beatkazz viacoconutmousse coconutmousse

May 23 2015

onesecret
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaRedPenny RedPenny
onesecret
1826 45cc 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viatwice twice

May 19 2015

onesecret
-Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viadestructives destructives
onesecret
6428 ead2 420
Reposted fromdejno dejno viameriel meriel

May 17 2015

9664 93d0 420
Reposted fromtwice twice
onesecret
Ledwo przestałem Cię całować, a już chciałem wracać i zacząć na nowo.
— Sylwester nocą szaleństw
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viauhuhu uhuhu
onesecret
9388 4ded 420
Reposted fromAgnese Agnese viaIriss Iriss
7957 3670 420
Reposted fromarmadillo armadillo viaflyleaf flyleaf
onesecret
8441 8734 420
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl